logopedie voor volwassenen

Logopedie voor volwassenen

Voor welke problemen kunt u bij ons terecht als volwassene of als ouder wordende mens …

Behandeling van volwassenen

Als u ten gevolge van een beroerte of een andere neurologische stoornis moeite hebt gekregen met spreken, eten en drinken of met verwoorden van uw gedachten dan bent u bij ons aan het goede adres. Door een passend logopedisch onderzoek af te nemen kunnen wij uw beperkingen en mogelijkheden in kaart brengen. Wij kunnen op grond van dit onderzoek dan een advies uitbrengen en daarbij een passende behandeling.

Een van onze logopedisten is aangesloten bij het Parkinson Netwerk (ParkinsonNet). Dit betekent dat zij gespecialiseerd is in het behandelen van Parkinson cliënten. Zij zorgt samen met de andere behandelaars uit het netwerk dat de cliënt met de ziekte van Parkinson zo goed mogelijk behandeld wordt.

In onze praktijk  behandelen wij ook cliënten die ten gevolge van een beroerte of andere neurologische ziekte (MS, ALS, hersentumor, dementie) een taal- en of spraakprobleem ontwikkelen.  Bij sommige cliënten ontstaan na verloop van tijd ook eet- en drinkproblemen. Wij zijn ervoor om mee te denken over hoe we de communicatie kunnen behouden en het eten en drinken weer veiliger kunnen laten verlopen. Wij zijn mobiel en behandelen u aan huis, in een verzorgingshuis of service flat.

Taalproblemen (afasie)

Ten gevolge van een beroerte of een dementie kunnen zich probleem voordoen in het begrijpen en uiten van taal. Enkele afatische problemen die u kunt tegenkomen zijn: het niet zo gemakkelijk meer  op woorden kunnen komen, niet goed meer begrijpen van wat er gezegd of geschreven wordt , duidelijk maken wat je wilt zeggen of schrijven is lastiger geworden.

Wij kunnen logopedisch onderzoek doen en een behandeling starten. In het geval van een dementie geven wij vaak een communicatieadvies.

Spraakproblemen (dysartrie)

Moeite met spreken kan ontstaan zijn door Multiple Sclerose (MS), ziekte van Parkinson of een beroerte. Ook bij een aangezichtsverlamming kan het spreken problemen geven. Problemen die men kan ervaren zijn:  langzamer spreektempo, te snel spreken, minder verstaanbaar spreken, slappe articulatie of monotoon spreken. Wij kunnen u helpen om uw communicatie met familie, vrienden en uw directe omgeving te optimaliseren.

Stemproblemen

Deze kunnen ontstaan zijn door een beroerte, ziekte van Parkinson, stembandverlamming of verkeerd stemgebruik. Het stemgeluid is te zacht, de stem is hees of de stem valt soms zomaar ineens weg. Wij kunnen met onze kennis en specialisaties uw stem weer laten klinken.

Problemen met eten en drinken

Een beroerte of de ziekte van Parkinson kan er voor zorgen dat het eten en drinken niet meer goed verloopt. Het kauwen gaat moeilijker, er wordt langer over een maaltijd gedaan, verslikken in eten en drinken neemt toe en het wegslikken van voedsel geeft problemen. Ook door het ouder worden zelf verloopt eten en drinken soms minder veilig. Wij kunnen door een eetobservatie uw problemen in kaart brengen. Hieruit volgt dan een advies en zo nodig aanpassingen waardoor het eten en drinken weer veiliger en prettiger verloopt.