links

Nuttige links op het gebied van logopedie:

Spraak- en taalontwikkeling: www.kentalis.nl en www.kindentaal.nl

Articulatieproblemen( o.a. slissen), overstaanbaar spreken, schisis: www.schisis.nl

Stotteren: www.stotteren.nl

Stemproblemen, heesheid, schorheid, dikke keel: www.logopedie.nl

Voedingsproblemen, eet- en drinkproblemen, vroegbehandeling (prelogopedie): www.prelogopedie.nl

Spraak en taal bij kinderen met Down Syndroom: www.downsyndroom.nl

Spraakstoornissen bij Parkinson, beroerte of andere neurologische aandoening: www.hersenstichting.nl

Slikproblemen: www.hersenstichting.nl

Luisterproblemen, auditieve vaardigheden, tijdelijke slechthorendheid: www.fenac.nl

Broddelen, hoog spreektempo, slechte verstaanbaarheid: www.logopedie.nl

Taalstoornissen na ongeluk of beroerte: www.afasie.nl

Communicatieproblemen bij autismespectrumstoornis, geringe communicatieve redzaamheid: www.autisme.nl

Ademhalingsproblemen, hyperventilatie: www.hyperventilatie.nl

Afwijkende mondgewoonten, afwijkende slikpatronen, duimen, vingerzuigen, slissen, lispelen: www.omft.info