Yvonne van den Dool

Yvonne van den Dool

In juni 2014 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht. Tijdens de opleiding heb ik kennis gemaakt met de verschillende aspecten van de logopedie. Het werken met kinderen vind ik erg leuk, daarom heb ik mijn stages op de opleiding bewust in die richting gekozen. Naast een stage in een vrijgevestigde praktijk heb ik gekozen voor een stage op een cluster 2 school voor kinderen met gehoorproblemen en bij een kinderdagcentrum voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen.

Sinds het voorjaar van 2015 ben ik werkzaam in deze praktijk in Wageningen. Ik werk hier met veel plezier! De veelzijdigheid maakt het beroep erg leuk, elke werkdag ziet er anders uit. Het is elke keer weer een uitdaging om een cliënt zo te begeleiden dat aan zijn/haar hulpvraag word voldaan, hier is vaak wat creativiteit voor nodig. De komende jaren zal ik door middel van het volgen van cursussen mijn kennis van de verschillende stoornisgebieden uitbreiden.

Yvonne van den Dool