Yvonne Hoek – Van den Dool

Yvonne Hoek – Van den Dool

In juni 2014 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht. Sinds het voorjaar van 2015 ben ik werkzaam in deze praktijk in Wageningen. Ik werk hier met veel plezier! De veelzijdigheid maakt het beroep erg leuk, elke werkdag ziet er anders uit. Het is steeds weer een uitdaging om een cliënt zo te begeleiden dat aan zijn of haar hulpvraag wordt voldaan. Hier is vaak wat creativiteit voor nodig!

Inmiddels heb ik mijn kennis door middel van bij- en nascholing uitgebreid, voornamelijk op het gebied van spraak- en taalproblemen bij kinderen. Zo behandel ik kinderen met articulatieproblemen zoals: slissen, fonologische stoornissen of articulatieproblemen waarbij een schisis de oorzaak is. Hierbij maak ik onder andere gebruik van PROMPT, een methode waarbij ik kinderen laat voelen op welke plek een klank gemaakt moet worden.

Daarnaast zie ik kinderen met problemen in de taalvaardigheid (woordenschat, zinsbouw, verhaalopbouw). Ook oudere kinderen kunnen bij mij terecht, bijvoorbeeld voor ondersteuning in de grammaticale ontwikkeling met behulp van de methode MetaTaal.
Als preverbaal logopedist zie ik jonge kinderen met problemen in de eet- en drink-ontwikkeling.

Yvonne Hoek – Van den Dool