Jet van der Spek

Jet van der Spek

Mijn interesse in creativiteit en contact met mensen deed mij uitkomen bij de opleiding logopedie, welke ik startte in Zwolle.

Na doorstroming en afronding aan de Hogeschool van Utrecht, mocht ik in juni 2005 bij mijn laatste stageadres komen werken, in de vrijgevestigde logopediepraktijk van Mariëtte van Duin.

Dit doe ik ondertussen al ruim 10 jaar en met veel plezier. In die 10 jaren heb ik mensen behandeld met veel verschillende hulpvragen. Allen even interessant. Want hoe prettig blijft het als cliënten met een dankbare glimlach de praktijk weer gedag zeggen!

Op verschillende gebieden binnen de logopedie heb ik mijn kennis bijgehouden en verdiept:

2008 – cursus Hodson en Paden; een methode om fonologische taalontwikkelingsstoornissen te behandelen.

2009 – cursus Broddelen en stotteren; een differentiaaldiagnose brodddelen / stotteren stellen en het behandelen van mensen die broddelen.

2010 – basiscursus Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen; het differentiëren en behandelen van eet- en drinkproblemen.

2011 – cursus Leespraat; een integrale methode voor het leren lezen èn praten voor (o.a.) kinderen met Downsyndroom.

2012 – cursus Logopedie en Tandheelkunde; de behandelmethode volgens OMFT.

2013 – verdiepingscursus Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen; het differentiëren en behandelen van eet- en drinkproblemen.
Gecertificeerd preverbaal logopedist.

2015 – cursus Therapie bij Stemstoornissen; behandelen van kinderen en volwassenen met stemproblemen.

Mijn enthousiasme en creativiteit kan ik goed kwijt in het behandelen van kinderen, maar ik vind logopedische kennisoverdracht aan oudere cliënten eveneens een prettige uitdaging. Het doet mij elke keer weer goed een cliënt te kunnen begeleiden tot er aan de hulpvraag is voldaan.

Momenteel werk ik op maandag, dinsdagmorgen en donderdag op de nevenlocatie van onze logopediepraktijk, in Harskamp en op dinsdagmiddag in onze hoofdpraktijk in Wageningen.

Jet van der Spek