8%

Enquête masterscriptie Bestuur en Beleid voor Professionals Universiteit Utrecht:


Democratische vernieuwing


Geachte heer, mevrouw,

Deze enquête is gericht aan de raadsgriffiers van de gemeenten in Gelderland. Indien u niet de griffier van uw gemeente bent, zou u deze enquête dan willen doorsturen naar de griffier van uw gemeente?

Deze vragenlijst maakt deel uit van een masterscriptie Bestuur en Beleid voor Professionals aan de Universiteit Utrecht waarin de volgende vraag centraal staat: Welke rol speelt democratische vernieuwing voor gemeenteraden en wat is de rol van beleidsinstrumenten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)?

Het beleid voor democratische vernieuwing heeft geleid tot de ontwikkeling van vernieuwingsvormen voor raadsleden. Democratische vernieuwing kan een verandering in cultuur en structuur van het lokaal bestuur betekenen. De resultaten van deze enquête zullen dienen als basis voor het antwoord op bovenstaande onderzoeksvraag.

Antwoorden zullen vertrouwelijk worden behandeld en de resultaten zullen specifiek voor dit onderzoek worden gebruikt. Als u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de enquête, dan kunt u contact opnemen via onderstaande email.
Ook als uw gemeente (nog) niet actief is met democratische vernieuwing is het relevant om de enquête in te vullen.

Het invullen van deze enquête duurt 5 à 10 minuten.

De enquête zal sluiten op 10 december 2019.

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Mariëtte van Duin
m.van.duin@logopedievanduin.nl
5) Onderstaande stellingen gaan over waar democratische vernieuwing moet plaatsvinden. Welke stelling komt volgens u overeen met de mening van uw gemeenteraad?

STELLINGEN:

6) Bent u het als raadsgriffier eens met onderstaande stellingen?

STELLINGEN:

Lijst met 15 vernieuwingsvormen die nu in de gemeente worden ingezet. (Er bestaan meer vormen dan de hieronder genoemde. Onderaan de lijst heeft u de mogelijkheid deze te benoemen.)

Lijst met 15 vernieuwingsvormen die in de gemeente ingezet gaan worden. (Er bestaan meer vormen dan de hieronder genoemde. Onderaan de lijst heeft u de mogelijkheid deze te benoemen.)

8) In onderstaande uitspraken spreek ik over de meerderheid van de raadsleden. Probeer een score te geven op basis van uw inschatting als raadsgriffier.
9) Welke van de onderstaande uitspraken is volgens u van toepassing op uw gemeenteraad?

Hartelijk dank voor uw deelname!

Druk op 'verzenden' om uw antwoorden te versturen. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Indien u kennis wilt nemen van de resultaten van het onderzoek, vermeld dan graag hieronder uw naam en e-mailadres. Als u geïnteresseerd bent in deelname aan een rondetafelgesprek waar mijn bevindingen worden besproken en getoetst, vermeld dan uw naam en e-mailadres en vink daarbij ‘Rondetafelgesprek’ aan.

Beste cliënten,

Wij, logopedisten, nemen de maatregelen in verband met COVID-19 serieus. Daarom geven we online behandelingen naast face-to-face-behandelingen. Deze werkwijze wordt door volwassenen en kinderen positief ervaren.

Heeft u vragen? U kunt ons bereiken via: info@logopedievanduin.nl of 0317-420176